දියුණුව උදෙසා සවිබල ගැන්වීම

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය

අපේ ලාංකිකයන්ගේ ජීවන තත්ත්වය නගා සිටුවීම සඳහාත් ඔවුන්ගේ දියුණුව උදෙසාත් අතහිත දීමට අපේ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය ඉදිරිපත් වන්නේ ඔවුන්ගෙන් කිසිඳු දේපළ හෝ භාණ්ඩ සුරැකුමක් අපේක්ෂා නොකරමිනි. සතිපතා හෝ දෙසතියකට වරක් හෝ මාසිකව ගෙවීමේ පදනමින් යුතුව රු.75000 සිට රු.300,000 දක්වා ණය මුදල් ලබා දේ.

අඩු ලියකියවිලි
එක්දින සේවය
අදාළ වන්නෙ කාටද?

සුදුසුකම්

වයස අවුරුදු 18-58 අතර ඕනෑම කාන්තාවකට

අපට අවශ්‍ය ලියකියවිලි

අවශ්‍යතා

  • සතිපතා
  • දෙසතියකට වරක්
  • මාසිකව නැවත ගෙවීමේ හැකියාව (කළමනාකාරිත්වයේ හා අයදුම්කරුගේ අවශ්‍යතාව මත තීර්ණය වේ.)
  • කණ්ඩායම් ණය ක්‍රමය (කණ්ඩායමක අවම සාමාජිකයන් ගණන 3ක් වන උපරිම ගණන 5කි.)
  • කණ්ඩායම තුළ එකිනෙකා වෙනුවෙන් ඇපවීමේ හැකියාව (අතිරේක සාමාජිකයෙකු ද ඇපකරුවෙකු ලෙස අත්සන් කළ යුතුය.)
  • ක්‍රමක්‍රමයෙන් වර්ධනය වන ණය ක්‍රමයකි.

කොන්දේසි හා නියමයන්

එකවර ගෙවිය යුත්තේ අවම මුදල, අවශ්‍ය ඇපකරුවන් ගණන ආදිය මිලදී ගැනීමට අපේක්‍ෂා කරන දේපළ මත වෙනස් විය හැකිය.